arrow&v

เกี่ยวกับเรา

โปรเจค

แคตตาล็อก

บทความ

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

6.jpg

OUR BRAND

SOLUMAT SOLUTION MATERIAL

โซลูแมท โซลูชั่น แมททีเรียล (Solumat Solution Material) เราค้นคว้าและพัฒนาวัสดุก่อสร้างและวัสดุทดแทนธรรมชาติ ที่ยึดถือหลักการ การออกแบบโดยหลักวิศวกรรม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ นักออกแบบ สถาปนิก อีกทั้งยังต้องคำนึงถึง สุนทรียภาพของผู้อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิดที่ว่า "คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อผู้คนต่อโลกต่ออนาคต" Bettet Quality,Better life,Better World เราจึงคิดค้นและพัฒนาวิศวกรรมทางวัสดุศาตร์เพื่อสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้ก้าวล้ำสู่อนาคต

OUR CLIENTS