เราเชื่อว่า ช่างฟีมือจะหายากขึ้น

เราเชื่อว่า ชีวิตจะเร่งรีบมากขึ้น

เราเชื่อว่า การบำรุงรักษาเป็นเรื่องวุ่นวายและเสียเวลา

เราเชื่อว่า ทุกคนจะใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

LEADER VISION

Aussavamethee Laoviriyaparpkul

PAUL

FOUNDER

“โลกได้พัฒนาและก้าวหน้าไปไกล รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างก็มีการพัฒนาทั้งวัสดุโครงสร้าง วัสดุตกแต่ง รวมถึงวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนา และเสาะหาวัสดุ เพื่อช่วยให้การก่อสร้าง ที่สามารถทำได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว คงทน และยังคงความสวยงามได้ยาวนานเหมือนเดิม ดังปณิธานที่ของชื่อบริษัท SOLUMAT ที่มาจากคำว่า SOLUTION MATERIAL

Attawich Techakunbundit

PETCH

CO-FOUNDER

“เราไม่ใช่แค่คนขายไม้เทียม โซลูแมท เราให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เน้นการทำงานอย่างจริงใจทุกขั้นตอน และ ความซื่อตรงในการขายและการบริการ”

Somphong Limnukul

PHONG

CO-FOUNDER

SOLUMAT เป็นบริษัทต้นๆที่บริการติดตั้งไม้เทียมแบบครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้คำปรึกษาและจำหน่ายไม้เทียม และการบริการของ SOLUMAT

จะมีใบรับประกันผลงานที่มีการตรวจสอบอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า”

BUILD TO LAST

ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ จนถึงงานรับเหมาติดตั้งทำให้สามารถ บริการลูกค้าได้ตั้งแต่เริ่มต้นงานโครงการ

ไม้สังเคราะห์ WPC ถือเป็นวัสดุใหม่ที่ยังต้องให้ความรู้ในการติดตั้งที่ถูกต้องกับผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทฯ

OUR CLIENTS

FOLLOW OUR TEAM

Please sign up for our email blasts and latest newsletters